Όταν επιτευχθεί ο στόχος της απώλειας ή προσθήκης βάρους, τότε σχεδιάζεται το κατάλληλο διατροφικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών που θα συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη συντήρηση του ιδανικού βάρους.

  • Στην συντήρηση του βάρους συστήνεται ένας έλεγχος με μετρήσεις 1 φορά ανά 6 ή 8 εβδομάδες για διάστημα 6 μηνών με στόχο να σταθεροποιηθούν οι νέες ιδανικές τιμές σύστασης του σώματος.

  • Η διατροφική υποστήριξη σε αυτό το στάδιο έχει στόχο την αποφυγή επαναπρόσληψης βάρους.

  • Η ενίσχυση του μεταβολικού ρυθμού είναι βασικός παράγοντας, ώστε να αποφευχθεί η προσθήκη βάρους