Η εφηβεία είναι μία κρίσιμη περίοδος στην ζωή ενός ανθρώπου για την διαμόρφωση σωστών διατροφικών συνηθειών αλλά και στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας.

Στόχος είναι η σωστή διατροφική παρέμβαση με σκοπό την μείωση του λίπους και του βάρους, χωρίς να διαταραχθεί ανάπτυξης του εφήβου.

  • Το διατροφικό πρόγραμμα του εφήβου είναι απόλυτα ισορροπημένο και πλήρες στις διατροφικές ανάγκες αυτής της ηλικίας ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η ανάπτυξη του.
  • Ο σχεδιασμός των γευμάτων γίνεται με βάση το ωράριο του σχολείου, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή του εφήβου.
  • Η συμμετοχή της οικογένειας στη διαδικασία κρίνεται απαραίτητη.
  • Βασικός στόχος είναι η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μακροπρόθεσμα