Παρέχεται διατροφική υποστήριξη για διατροφικές διαταραχές, ανορεξία, βουλιμία, σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας, ορθορεξία.

Τα διατροφικά προγράμματα σε αυτές τις περιπτώσεις καθορίζονται σύμφωνα και με τις ιατρικές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψιν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η θεραπεία. Η διατροφική φροντίδα θα συνδυάσει την υποστήριξη του ατόμου και την καθοδήγσή στην σωστή αντίληψη της τροφής και του φαγητού.

Ο χρόνος και η συχνότητα της παρακολούθησης καθορίζονται ανά περιστατικό