Η διατροφική αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένες μετρήσεις:

 • Μέτρηση Βάρους
 • Μέτρηση Ύψους
 • Μέτρηση Περιμέτρου Στήθους, Μέσης, Ισχίων
 • Προσδιορισμός Δείκτη Μάζας Σώματος
 • Εκτίμηση Βασικού Μεταβολισμού . Η μέτρηση γίνεται με την συσκευή FITMATE
 • Σωματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος με την Πολυσυχνοτική Συσκευή Tanita mc980Plus

Η ολοκληρωμένη σωματική ανάλυση γίνεται με την πολυσυχνοτική συσκευη Tanita MC-980 Plus. Η διαδικασία είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Τα αποτελέσματα δίνουν τα εξής στοιχεία:

           Μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα

 • Βάρος
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Άλιπη Μάζα
 • Μυϊκή Μάζα
 • BMI - Δείκτης Μάζας Σώματος
 • Οστική Μάζα
 • Πρωτεΐνη
 • Μεταβολική Ηλικία
 • BMR – Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός
 • Σπλαχνικό Λίπος
 • Συνολικά Υγρά Σώματος (kg)
 • Συνολικά Υγρά Σώματος ( %)
 • ECW, ICW – Ενδοκυττάριο Υγρό / Εξωκυττάριο Υγρό
 • Κατακράτηση - Δείκτης Οιδήματος (ECW/TBW)
 • Δεδομένα Βιοηλεκτρικής Αγωγιμότητας (Reactance, Resistance, Phase Angle)

           Τμηματικές μετρήσεις για κάθε χέρι, για κάθε πόδι και για τον κορμό

 • Μυϊκή Μάζα
 • Διαβάθμιση Μυϊκής Μάζας
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Διαβάθμιση Λίπους
 • Αξιολόγηση Ισορροπίας Σώματος

           Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης

 • Ισορροπία Μυϊκής Μάζα
 • Επίδοση Μυών Κάτω Άκρων
 • Κατανομή Λίπους
 • Ιστορικό Αποτελεσμάτων
 • Δείκτης Σκελετικής Μυϊκής Μάζας 
 • Δείκτης Σαρκοπενίας
 • Δεδομένα Βιοηλεκτρικής Αγωγιμότητας

Η εξέταση του μεταβολισμού είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό του διατροφικού προγράμματος.

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (RMR ή Resting Metabolic Rate) αντιπροσωπεύει τις θερμίδες που καταναλώνει το σώμα μας για να κάνει τις ζωτικές λειτουργίες του (καρδιακός ρυθμός, λειτουργία εγκεφάλου, αναπνοή). Είναιο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνει ο άνθρωπος ημερησίως όταν είναι ξύπνιος αλλά σε ηρεμία (ανάπαυση).

Ο RMR μπορεί να αντιπροσωπεύει το 75% των ενεργειακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

Η Μέτρηση μεταβολισμού γίνεται με την συσκευή FITMATE μέσω της έμμεσης θερμιδομετρίας. Η συσκευή καταγράφει την κατανάλωση οξυγόνου με μια απλή εξέταση αναπνοής που         διαρκεί 10-15 λεπτά.

Η καταγραφή των θερμιδων για κάθε οργανισμό χωριστά είναι απαραίτητη για να εκπονηθεί με ακρίβεια το εξατομικευμένο διατροφικό πρόγραμμα.